Sanering i Göteborg och omnejd

Vi förstår att vissa situationer kräver en exceptionell och professionell städning, det är precis vad vi erbjuder.

Sverige & Co är er pålitliga partner när det gäller att städa upp och sanera efter tex. brottsplatser, dödsfal / liksanering eller vid samlarsyndrom (hoarding). Vi erbjuder tjänsten i Göteborg och omnejd.

Vårt team är specialiserat på att hantera de mest krävande och känsliga uppdragen, inklusive städning efter mord, misshandel och självmord.

OFFERT

SANERINGSTJÄNSTER SOM VI ERBJUDER

Samlarsyndrom
Hem där samlarsyndrom har lett till ansamling av objekt och potentiella hälsorisker.

 

Sanering efter dödsfall (liksanering)
När en naturlig död har inträffat.

 

Sanering efter självmord (liksanering)
Plats där självmord har ägt rum, inklusive borttagning av synliga spår och desinfektion.

 

Sanering efter brott
Rengöring och sanering av platser där brott, inklusive mord eller överfall har inträffat.

 

Djursanering
Områden som har påverkats av djuravföring eller kadaver.

 

städning efter självmord

OLIKA ARBETSMOMENT VID SANERING

  • Respektfull hantering: Det är av yttersta vikt att arbetet utförs med respekt och empati för de inblandade och deras anhöriga. Detta innebär att arbetet utförs diskret och professionellt.

 

  • Riskbedömning: Innan städning och sanering påbörjas utför vi en riskbedömning, detta inkluderar att identifiera potentiella faror, som farliga ämnen, smittsamma ämnen eller vassa föremål. Detta steg är nödvändigt för att säkerställa en säker arbetsmiljön för vår personal.

 

  • Borttagning av synliga spår: Vårt team kommer att noggrant inspektera och ta hand om alla synliga spår av händelsen. Detta inkluderar borttagning av blodfläckar, vätskor m.m.

 

  • Desinfektion och sanering: Efter borttagning av synliga spår genomför vi en omfattande desinfektion av hela området. Detta är avgörande för att eliminera eventuella smittämnen och för att återställa en hygienisk miljö.

 

  • Luktneutralisering: Vid dödsfall kan det finnas luktproblem som uppstår. Vi använder specialiserade tekniker och utrustning för att effektivt eliminera obehagliga dofter

 

  • Hantering av farligt avfall: Om det finns farligt avfall, som kanyler eller andra medicinska föremål, hanterar vi detta på ett säkert sätt.

 

  • Städning av utrymmet: Efter att saneringen är avslutad, utför vi en noggrann rengöring av hela området för att återställa det till sitt normala skick. Detta inkluderar rengöring av golv, väggar, tak och andra ytor.

 

  • Dokumentation: Efter avslutat arbete kan dokumentation krävas, inklusive fotografier och rapporter, som kan vara viktiga för rättsliga ärenden eller försäkringsanspråk.

VANLIGA FRÅGOR OM STÄD OCH SANERING

Vad innebär misärsanering och vilka situationer kräver det?
Misärsanering är en specialiserad städtjänst som involverar rengöring och sanering av platser där olyckor, dödsfall, självmord eller andra traumatiska händelser har inträffat. Det inkluderar också rengöring av bostäder och utrymmen som har påverkats av samlarsyndrom.
Arbetet sker på olika platser så som privata bostäder, företagslokaler, fordon och andra utrymmen där traumatiska händelser eller misär har inträffat.

Vad gör ni vid en sådan städning?
Vi specialiserar oss på att återställa platser till ett säkert och hygieniskt tillstånd efter traumatiska händelser eller i fall av extrem oreda. Det inkluderar borttagning av synliga spår, desinfektion, sanering och luktneutralisering. 

Vilka skyddsåtgärder används?
Vid behov kan städarna använda skyddsutrustning som skyddskläder, handskar, andningsskydd och ögonskydd för att minimera risken för exponering för farliga ämnen.

Vad händer med personliga ägodelar och minnen under saneringen?
Städarna hanterar personliga ägodelar och minnen med största respekt och följer eventuella önskemål från kunden. De kan hjälpa till med att identifiera och säkra värdefulla föremål och dokument under processen.

Hur lång tid tar en misärsanering?
Tiden varierar beroende på omfattningen. Städning efter olycka och dödsfall kan ta några timmar medan städning i en bostad hos en samlare kan ta flera dagar.

Hur säkerställs diskretion och respekt under misärsanering?
Vi prioriterar diskretion och respekt gentemot de drabbade och deras familjer. Städarna arbetar i enlighet med etiska riktlinjer och följer strikta sekretessregler. Städarna får till exempel inte prata med grannar eller någon annan utomstående om vad som hänt, hur det ser ut inne i bostaden (eller plats där det städas), uppdragets omfattning eller annat. Den enda vi kommunicerar med är vår kund (beställaren av uppdraget) eller annan som denne hänvisar till.

Behöver jag kontakta mitt försäkringsbolag?
Ja, det kan vara fördelaktigt att kontakta ditt försäkringsbolag eftersom vissa policyer kan täcka kostnaderna.
Det är viktigt att klargöra försäkringsdetaljer och villkor innan arbetet påbörjas. 

Hur kan jag förbereda inför städningen?
I förberedelsefasen är det viktigt att ta hand om din egen hälsa och säkerhet. Undvik att försöka rengöra platsen själv, vi tar hand om den delen.

Behöver jag själv städa efter en dödsfallssituation?
Det rekommenderas starkt att anlita ett professionellt städföretag med erfarenhet av denna typ av städning för att säkerställa att städningen görs korrekt och säkert. Vi har den nödvändiga utbildningen, utrustningen och erfarenheten för att hantera dessa utmanande situationer på ett professionellt sätt.

PROFESSIONELL STÄDNING OCH SANERING I GÖTEBORG

Omfattande Städning
Vår städning omfattar inte bara borttagning av synliga spår av olika händelser, utan även noggrann desinficering och rengöring av området. Detta inkluderar hantering av farliga ämnen, inklusive blod, kroppsvätskor och andra potentiella smittämnen.

 

Respektfulla och diskreta
Vi är medvetna om att de flesta saneringar tillhör en känslig natur och i många fall vill uppdragsgivaren hålla det så diskret och privat som möjligt. Vi respekterar detta och försöker arbeta så diskret och effektivt som möjligt för att minimera störningar hos grannar och andra.

 

Återställning
Vi erbjuder våra kunder en smidig och professionell lösning i en tid av kris. Vi vet hur viktigt det är att återställa platsen till sitt normala skick och minimera påfrestningen i en redan svår tid. Vårt engagerade team är här för att stödja er genom hela processen, från det ögonblick ni kontaktar oss till att arbetet är slutfört. Sverige & Co er förtroendefulla partner, vi sätter kvalitet, professionalism och respekt högst på vår lista, och vårt mål är att hjälpa er att återhämta er och återvända till ett rent och säkert utrymme.

BESÖK OSS PÅ SOCIALA MEDIER

OFFERT INOM 25 MINUTER

Fyll i vårt formulär för offert inom 25 minuter.
Du kan även ringa oss på 031 – 75 75 095.